Addis Ung

Utifrån resultatet utformar vi en individuell behandlingsplan/genomförandeplan. Missbruk bland ungdomar skiljer sig avsevärt från missbruk hos vuxna både i karaktär och omfattning och hur behandlingen skall utformas och genomföras. Missbruk hos ungdomar är ofta av multimodal karaktär vilket innebär samspelande faktorer inom psykologisk och sociala området påverkar den unges missbruksförhållande. Detta påverkar vilka behandlingsinterventioner som sätts in.