ADL

Träning i vardagen med att sköta rutiner kring dygnsrytm, hygien och planering av vardagen.