Beteendeavvikelse

Beteende som avviker från norm även kallad problemskapande beteende. För att få hjälp med problembeteendet görs en funktionell analys. Problem → Funktion → Ny strategi.