DBT

Färdighetsövning av personal i samverkan med konsultpsykolog. DBT-terapi via konsultpsykolog.