Missbruk/brottslighet

Brottslighet – KBT, Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet, behandlingen kan drivas enskilt eller i grupp. Beteendeanalys med fokus på funktion.

Missbruk – Behandlingen sker enskilt eller i grupp där syftet med samtalen är att bryta förnekande runt omkring sitt missbruk och förstå konsekvenserna därav såväl fysiskt som psykiskt. Använder grunderna i 12-stegsfilosofin.