Stöd till familj

Familjen är en viktig skyddsfaktor i ungdomens behandling, närstående har möjlighet att deltaga i familjesamtal på HVB-hemmet. Syftet med familjesamtalen är att få kunskap om ungdomens och hur man kan vara stödjande under behandlingstiden. Familjen får också möjlighet att samtala om de som de upplever problematiskt.